Grupy zadaniowe

BIURO ZAWODÓW:  

Biuro Zawodów to główne centrum imprezy, przez które przechodzą wszyscy uczestnicy Grand Prix odbierając swoje pakiety startowe. Biuro zawodów znajdować się będzie pod arkadami Urzędu Miasta blisko obok sceny

CZAS: 08 września 2019:
NIEDZIELA: godz. 08:00-10:30, pl. Ratuszowy 1 (blisko sceny)
WIEK: + 16 lat

DEPOZYTY:

Strefa na pl. Ratuszowym 1, do której wstęp mają tylko uczestnicy startujący w KGP. Wolontariusze odpowiadają za porządek, pobranie i bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy oraz sprawny i prawidłowy ich zwrot po zakończeniu KGP.

CZAS: 08 września 2019:
NIEDZIELA: godz. 10:00-15:30, pl. Ratuszowy 1
WIEK: + 16 lat 

STREFA METY/ MEDALOWA:

META/ MEDALE (ul. Kilińskiego) - wsparcie uczestników, którzy ukończyli KGP, wręczanie medali, wskazanie drogi do strefy finiszera, powiadomienie służb medycznych w razie konieczności

CZAS: 08 września 2019:
NIEDZIELA: godz. 12:00-15:00, pl. Ratuszowy 1 (ul. Kilińskiego)
WIEK: + 16 lat 

STREFA CATERINGU/FINISZERA:

Zadaniem grupy wolontariuszy będzie przygotowanie i wydawanie pakietów cateringowych. Kierowanie ruchem kolarzy, którzy ukończyli KGP.

CZAS: 08 września 2019:
NIEDZIELA: godz. 12:00-16:00, pl. Ratuszowy 1 (od strony ul. Kilińskiego) WIEK: + 16 lat

STREFA NAWADNIANIA NA MIASTECZKU:

Zadaniem grupy wolontariuszy będzie przygotowanie i napojów. Kierowanie ruchem kolarzy, którzy ukończyli KGP. (wcześniej przygotowanie stanowiska wydawania napojów uzupełnianiu zapasów wody).

CZAS: 08 września 2019:
NIEDZIELA: godz. 12:00-16:00, pl. Ratuszowy 1 (od strony ul. Kilińskiego) WIEK: + 16 lat

Co oferujemy Wolontariuszowi:

  • Koszulka Wolontariusza (robocza) dla osób które nie uczestniczyły w wolontariacie imprezy Szybka Dycha
  • Identyfikator imienny
  • Ubezpieczenie NNW
  • Posiłek i napoje w trakcie imprezy
  • Szkolenie
  • Dyplom i Zaświadczenie (po imprezie)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami?
Koordynator Wolontariatu:

  • Katarzyna Kupis - katarzyna.kupis@k2partners.org.pl
  • Tel. 609201369